Gennemgået og planlagt stof (1.w, GSK)
Home
Kemilinks
Matematiklinks
Kontakt
 
 I skemaet kan du se, hvad vi har gennemgået (almindelig tekst).

 Med kursiv kan du se, hvad der er planlagt i den nærmeste fremtid.
 
Uge 1  Introduktion
 Nulreglen (side 32)
 Øvelse 8.3 og opgave 52
 Sætning 8.5 (side 33)
 Øvelse 8.6, 8.7
Uge 2  Øvelse 8.8
 Sætning 8.9 (side 34)
 Øvelse 8.10
 Sætning 8.16 (side 36)
 Øvelse 8.18,8.19
Uge 3  Geometriske fortolkninger af andengradsligninger
 (parabel og cirkel, side 41-45)
 Øvelse 9.5 9.7, 9.8, 9.9, 10.8
Uge 4  Lidt mere om cirklen (side 46-47)
 Øvelse 10.11, 10.16
 Opgave 71, 73, 74, 75, 76
 Vi starter på kapitlet om polynomier (side 50-57)
Uge 5  Polynomier af højere grad og polynomiers division
 (side 59-67)
 Øvelse 13.20,15.4, 15.7, 15.11,
 Opgave P123-P128
Uge 6  Opgave 98,99 
 Polynomiumsbrøker (side 70-71)
 Vandret, skrå og lodret asymptote (side 72-78)
 Opgave 108, 111, 117
Uge 7  Vinterferie
Uge 8  Asymptoter og grænseværdi
 Opgave ex 1.06, ex 1.12
 Øvelse 21.5
 Opgave 122, 123, 125
Uge 9  Introduktion til differentialregning (ark med eksempler)
 Side 85-94
 Øvelse 24.7, 24.8, 24.13, 24.14, 24.15
Uge 10  Regneregler for differentialkvotient (side 95-102)
 Øvelse 25.4, 25.5, 25.8-25.10, 25.17-25.22
Uge 11  Monotoniforhold og lokale ekstrema
 Optimering
Uge 12  Påskeferie
Uge 13  Funktionsundersøgelse
Uge 14  
Uge 15
Uge 16  Terminsprøve
 Repetition
Uge 17  Repetition
 (andengradspolynomier, differenskvotient og regneregler)
Uge 18  Repetition
 (monotoniforhold, sammensat funktion og stamfunktion)
Uge 19