Personlig præsentation

08/06/04

Personlig præsentation
Mine fag
Foretrukne
Fotogalleri
Kontakt

 

Velkommen til mit Websted

 

Mit navn er Birte Schmidt. Jeg er født i 1950.

Jeg har siden 1986 været fuldtidsansat på Århus Akademi. Jeg underviser i tysk og historie. Siden 1996 har jeg også fungeret som studievejleder.

Et resumerende CV:

1979           Kandidat fra Århus Universitet

1979           Pædagogikum

1980-81     Randers VUC

1981-83     Ålborg Seminarium, undervisning i linjefaget tysk

1984-86     Århus Tekniske Skoles Sprogcenter, oversættelsesopgaver, under-                    visning på privatvirksomheder o.a. Deltidsansættelse på Århus Aka-                    demi

1986          Fuldtidsansættelse på Århus Akademi

1996          Ansættelse som studievejleder.

1997          Uddannelsen som studievejleder afsluttet

Jeg har siden 1986 været involveret i en lang forskellige aktiviteter: planlægning af fællestimearrangementer, den årlige eksamensfest, deltagelse i forskellige ud-valgssammenhænge med pædagogiske, skolepolitiske og skolefaglige temaer. I perioden 1992-94 sad jeg i forretningsudvalget for Pædagogisk Råd. P.t. er jeg involveret i arbejdet med den kommende HF-reform: jeg er medlem af Koordina-tionsudvalget, der på overordnet plan følger det reformplanlæggende arbejde og jeg har i en arbejdsgruppe deltaget i forberedelsen af det kommende skoleårs forsøg med en tutorordning.

 

 

 

     

Personlig præsentation | Mine fag | Foretrukne | Fotogalleri | Kontakt

Dette sted blev sidst opdateret 08. juni 2004