evaluering

___________________________________________

 

"leadership is doing the right things, management is doing the things right"

(prof. Bab Kleekamp)

 

"How I wish, how I wish you were here.

We're just two lost souls,

swimming in a fish bowl

year after year.

Running over the same old ground.

What have we found?

The same old fears

Wish you were here."

(Waters / Gilmour 1975)

 

"think for yourself, 'cause I won't be there with you"

(Lennon / McCartney 1965)

 

jeg arbejder ufortrøden på en halvkugle arbejder jeg

på en halvkugle arbejder jeg ufortrøden jeg arbejder

ufortrøden på en halvkugle arbejder jeg jeg arbejder

på en halvkugle ufortrøden arbejder jeg arbejder

arbejder jeg ufortrøden arbejder jeg arbejder jeg

på en halvkugle arbejder jeg jeg arbejder ufortrøden

arbejder jeg på en halvkugle arbejder jeg ufortrøden

på en halvkugle jeg arbejder ufortrøden arbejder jeg

ufortrøden arbejder jeg på en halvkugle jeg arbejder

på en halvkugle arbejder jeg arbejder jeg ufortrøden

arbejder jeg jeg arbejder ufortrøden på en halvkugle

(Per Højholt: af Tumlingen 1966)

 

"what looks large from a distance, close up ain't never that big"

(Bob Dylan 1985)

 

(fra Gary Philips) 

En hestehistorie

Et fornuftigt og udbredt råd fra erfarne    hesteopdrættere lyder: "Hvis hesten, du rider på, er halt - så stig af!" Det synes indlysende enkelt. Ikke desto mindre følger vi ikke ret ofte dette råd inden for undervisningssektoren, men vælger andre alternativer, heriblandt:

 • at købe en kraftigere pisk

 • at prøve et nyt bidsel

 • at udskifte rytteren

 • at flytte hesten til et andet sted

 • at ride længere tid ad gangen

 • at fastslå, at "sådan har vi altid redet halte heste!"

 • at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal studere hesten

 • at besøge andre steder, hvor de rider halte heste mere effektivt

 • at øge standarden for tilridning af halte heste

 • at udvikle en test, der kan måle vores evne til at ride

 • at sammenligne måden vi rider på nu med den, vi brugte for 10 eller 20 år siden

 • at beklage os over tilstanden blandt heste nutildags

 • at opfinde nye måder at ride på

 • at skyde skylden på hestens ophav. Problemet stammer ofte fra opdragelsen og miljøet

 • at stramme tøjlerne