Sup læsning

16/04/05

Startside
Litteraturliste
Værkskema

 

Supplerende læsning:

 

Individuelt eller i mindre grupper læses otte værker, i et 2-årigt forløb fordelt med to på hvert semester. Værkerne vælges af kursisterne og godkendes af læreren, der skal sikre en vis alsidighed. I kortere eller længere form skal kursisterne skriftligt redegøre for tre af de otte værker. En liste over de supplerende værker fremsendes til censor sammen med eksamenspensum.

 

Krav til læsningen:

 

q       De litterære hovedgenrer skal være repræsenteret blandt de otte værker.

q       Der skal være tidsmæssig spredning i valget af værker.

q       Mindst ét værk skal være fra før 1900 tallet:

 

roman

digtsamling

novellesamling

drama

<1900

valgfri

valgfri

valgfri

 

q       Maksimalt tre af værkerne må være skrevet af ikke-nordiske forfattere:

 

nordisk

nordisk

nordisk

nordisk

nordisk

valgfri

valgfri

valgfri

 

q  Tre af værkerne skal afrapporteres i skriftlig form. De øvrige fem afrapporteres i

   enten mundtligt eller skriftligt form:

 

skriftlig

skriftlig

skriftlig

valgfri

valgfri

valgfri

valgfri

valgfri